Witamy na stronie internetowej poświęconej wynikom rekrutacji w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

 

Terminy kolejnych list: 26.07.2017r., 01.08.2017r., 08.08.2017r. - kolejne terminy będą sukcesywnie dodawane

 

Nazwa kierunku

Próg

punktowy

Listy do pobrania

Termin składania dokumentów

przez osoby znajdujące się

na liście zakwalifikowanych

Termin

kolejnej listy

Uwagi
studia pierwszego stopnia i jednolite, stacjonarne
  Lekarski

170

biologia

min. 78

27-31.07.2017r.

w godz. 7:30-15:30

(wyłącznie dni robocze)

 

01.08.2017r.

po godz. 14:00

 
  Lekarsko-Dentystyczny

165

biologia

min. 80

 
  Farmacja

135

 
 Analityka Medyczna

95

27-31.07.2017r.

w godz. 7:30-15:30

(wyłącznie dni robocze)

01.08.2017r.

po godz. 14:00

 
 Dietetyka 100  
 Elektroradiologia 106  
 Fizjoterapia 120  
 Kosmetologia

78

 

 Logopedia z Fonoaudiologią

76  
 Pielęgniarstwo 84  
 Położnictwo 76  
 Ratownictwo Medyczne 76  
 Techniki Dentystyczne

124

 
 Zdrowie Publiczne 30  
 studia pierwszego stopnia i jednolite, niestacjonarne
 Lekarski

 

biologia

min.

 • lista zakwalifikowanych
 • lista niezakwalifikowanych
 

 

30.08.2017r.

po godz. 14:00

ogłoszenie

pierwszych

list rankingowych

 
 Lekarsko-Dentystyczny  
 • lista zakwalifikowanych
 • lista niezakwalifikowanych
 

 Farmacja

 

 • lista zakwalifikowanych
 
 Analityka Medyczna  
 • lista zakwalifikowanych
 • lista niezakwalifikowanych
 

30.08.2017r.

po godz. 14:00

ogłoszenie

pierwszych

list rankingowych

 
 Kosmetologia  
 • lista zakwalifikowanych
 • lista niezakwalifikowanych

 

 

studia drugiego stopnia, stacjonarne
 Dietetyka  
 • lista zakwalifikowanych
 • lista niezakwalifikowanych

 

7.09.2017r.

po godz. 14:00

ogłoszenie

pierwszych

list rankingowych

 
 Elektroradiologia

 

 • lista zakwalifikowanych
 • lista niezakwalifikowanych
 
 Fizjoterapia  
 • lista zakwalifikowanych
 • lista niezakwalifikowanych
 
 Kosmetologia  
 • lista osób przyjętych
 • lista niezakwalifikowanych
 
 Logopedia z Fonoaudiologią

 

 • lista zakwalifikowanych
 • lista niezakwalifikowanych
 
 Pielęgniarstwo

 

 • lista zakwalifikowanych
 • lista niezakwalifikowanych
 
 Położnictwo  
 • lista zakwalifikowanych
 • lista niezakwalifikowanych
 
 Zdrowie Publiczne  
 • lista zakwalifikowanych
 • lista niezakwalifikowanych
 
  studia drugiego stopnia, niestacjonarne
Dietetyka  
 • lista zakwalifikowanych
 • lista niezakwalifikowanych
 

7.09.2017r.

po godz. 14:00

ogłoszenie

pierwszych

list rankingowych

 
 Elektroradiologia  
 • lista zakwalifikowanych
 • lista niezakwalifikowanych
 
 Fizjoterapia  
 • lista zakwalifikowanych
 • lista niezakwalifikowanych
 
 Kosmetologia  
 • lista zakwalifikowanych
 • lista niezakwalifikowanych
 
 Pielęgniarstwo  
 • lista zakwalifikowanych
 • lista niezakwalifikowanych
 
 Zdrowie Publiczne  
 • lista zakwalifikowanych
 • lista niezakwalifikowanych
 

 

INFORMACJE DLA OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA LIŚCIE ZAKWALIFIKOWANYCH

 

Ostateczne zakwalifikowanie odbywa się w oparciu o wymagane dokumenty złożone w terminach zawartych w tabeli zamieszczonej powyżej.

W tym terminie dokumenty składają wyłącznie osoby znajdujące się na aktualnej liście zakwalifikowanych.

Wymagane dokumenty: http://www.umb.edu.pl/zasady_rekrutacji/wymagane_dokumenty

 

Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem kandydata z listy zakwalifikowanych

 

Osoby wyróżnione pogrubioną czcionką złożyły wymagane dokumenty.

 

Wysokość opłat za pierwszy rok studiów niestacjonarnych: https://www.umb.edu.pl/rekrutacja_elektroniczna/oplaty_za_studia

 

INFORMACJE DLA OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA LIŚCIE NIEZAKWALIFIKOWANYCH

 

Osoby, które znajdują się na aktualnej liście niezakwalifikowanych są automatycznie brane pod uwagę w dalszych etapach rekrutacji. Nie należy składać podań lub odwołań.

 

Przedstawiona lista może ulec zmianie w przypadku niedostarczenia dokumentów przez osoby z listy zakwalifikowanych lub rezygnacji osób zakwalifikowanych.

Termin kolejnej listy został wskazany w tabeli.

Dokumenty składają tylko osoby znajdujące się na liście zakwalifikowanych!

 

Kandydaci zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami, gdyż zmiany na listach pojawić się mogą do 29 września 2017r., a w wyjątkowych sytuacjach po tym terminie - do ostatecznego zakończenia rekrutacji.


Informujemy, że prawo składania odwołań przysługuje po otrzymaniu pisemnej decyzji o nieprzyjęciu. Zgodnie z ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym - podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

 

Złożenie dokumentów na jeden kierunek studiów nie oznacza rezygnacji z ubiegania się o przyjęcie na pozostałe kierunki (w przypadku, gdy kandydat zdaje na kilka kierunków studiów jednocześnie). Nie dotyczy sytuacji, kiedy kandydat złożył wcześniej rezygnację z kierunku studiów, lub nie złożył dokumentów w terminie.

 

 

Zgodnie z zasadami rekrutacji:

Jeżeli więcej niż jeden kandydat uzyska najmniejszą liczbę punktów kwalifikujących do przyjęcia na dany kierunek, a przyjęcie wszystkich takich kandydatów spowodowałoby przekroczenie limitu miejsc, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo przyjęcia mniejszej niż limit, liczby osób.

 

Przejdź na początek