Witamy na stronie internetowej poświęconej wynikom rekrutacji w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

 

Listy rankingowe 2018/2019

 

 

Nazwa kierunku

Próg

punktowy

Listy do pobrania

Termin składania dokumentów

przez osoby zakwalifikowane

na liście osób przyjętych

Termin

kolejnej listy

Uwagi
studia pierwszego stopnia i jednolite, stacjonarne
  Lekarski 167

Składanie dokumentów

w dniach 20 lipca, 23-25 lipca  2018 roku

w godzinach 7:30:-15:30

Biuro Promocji i Rekrutacji UMB

Lewe skrzydło Pałacu Branickich

parter

 

26.07.2018r.

po godz. 14:00

ogłoszenie

kolejnych

list rankingowych

 
  Lekarsko-Dentystyczny

163

 
  Farmacja

129

 
 Analityka Medyczna 110

Składanie dokumentów

w dniach 20 lipca, 23-25 lipca  2018 roku

w godzinach 7:30:-15:30

Biuro Promocji i Rekrutacji UMB

Lewe skrzydło Pałacu Branickich

parter

26.07.2018r.

po godz. 14:00

ogłoszenie

kolejnych

list rankingowych

 
 Biostatystyka

40

 
 Dietetyka 110  
 Elektroradiologia 114  
 Fizjoterapia 134  
 Kosmetologia

90

 

 Logopedia z Fonoaudiologią

66  
 Pielęgniarstwo 84  
 Położnictwo 94  
 Ratownictwo Medyczne 84  
 Techniki Dentystyczne

128

 
 Zdrowie Publiczne 30  
 studia pierwszego stopnia i jednolite, niestacjonarne
 Lekarski

 

 • lista osób przyjętych
 • lista osób nieprzyjętych
 

 

30.08.2018r.

po godz. 14:00

ogłoszenie

pierwszych

list rankingowych

 
 Lekarsko-Dentystyczny  
 • lista osób przyjętych
 • lista osób nieprzyjętych
 

 Farmacja

 

 • lista osób przyjętych
 
 Analityka Medyczna  
 • lista osób przyjętych
 • lista osób nieprzyjętych
 

30.08.2018r.

po godz. 14:00

ogłoszenie

pierwszych

list rankingowych

 
 Kosmetologia  
 • lista osób przyjętych
 • lista osób nieprzyjętych 

 

 

studia drugiego stopnia, stacjonarne
 Dietetyka  
 • lista osób przyjętych
 • lista osób nieprzyjętych

 

07.09.2018r.

po godz. 14:00

ogłoszenie

pierwszych

list rankingowych

 
 Elektroradiologia

 

 • lista osób przyjętych
 • lista osób nieprzyjętych
 
 Fizjoterapia  
 • lista osób przyjętych
 • lista osób nieprzyjętych
 
 Kosmetologia  
 • lista osób przyjętych
 • lista osób nieprzyjętych
 
 Logopedia z Fonoaudiologią

 

 • lista osób przyjętych
 • lista osób nieprzyjętych
 
 Pielęgniarstwo

 

 • lista osób przyjętych
 • lista osób nieprzyjętych
 
 Położnictwo  
 • lista osób przyjętych
 • lista osób nieprzyjętych
 
 Zdrowie Publiczne  
 • lista osób przyjętych
 • lista osób nieprzyjętych
 
  studia drugiego stopnia, niestacjonarne
 Elektroradiologia  
 • lista osób przyjętych
 • lista osób nieprzyjętych
 

07.09.2018r.

po godz. 14:00

ogłoszenie

pierwszych

list rankingowych

 
 Fizjoterapia  
 • lista osób przyjętych
 • lista osób nieprzyjętych
 
 Kosmetologia  
 • lista osób przyjętych
 • lista osób nieprzyjętych
 
 Pielęgniarstwo  
 • lista osób przyjętych
 • lista osób nieprzyjętych
 
 Zdrowie Publiczne  
 • lista osób przyjętych
 • lista osób nieprzyjętych
 
studia pomostowe
 Położnictwo pomostowe  
 • lista osób przyjętych
 • lista osób nieprzyjętych
 

30.08.2018r.

po godz. 14:00

ogłoszenie

pierwszych

list rankingowych

 

 

INFORMACJE DLA OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA LIŚCIE OSÓB PRZYJĘTYCH

 

Ostateczne zakwalifikowanie odbywa się w oparciu o wymagane dokumenty złożone w terminach zawartych w tabeli powyżej.

W tym terminie dokumenty składają wyłącznie osoby zakwalifikowane na aktualnej liście rankingowej.

Wymagane dokumenty: http://www.umb.edu.pl/zasady_rekrutacji/wymagane_dokumenty

 

Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem kandydata z listy osób przyjętych

 

INFORMACJE DLA OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA LIŚCIE OSÓB NIEPRZYJĘTYCH

 

Przedstawiona lista może ulec zmianie w przypadku niedostarczenia dokumentów zakwalifikowanych na liście osób przyjętych lub rezygnacji osób zakwalifikowanych.

Termin kolejnej listy został wskazany w tabeli.

Dokumenty składają tylko osoby znajdujące się na liście osób przyjętych!

 

Kandydaci zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami, gdyż zmiany na listach pojawić się mogą do 30 września 2018r., a w wyjątkowych sytuacjach po tym terminie - do ostatecznego zakończenia rekrutacji.


Informujemy, że prawo składania odwołań przysługuje po otrzymaniu pisemnej decyzji o nieprzyjęciu. Zgodnie z ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym - podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

 

Osoby, które nie zostały zakwalifikowane na aktualnej liście osób przyjętych są automatycznie brane pod uwagę w dalszych etapach rekrutacji. Nie należy składać podań lub odwołań.

 

Złożenie dokumentów na jeden kierunek studiów nie oznacza rezygnacji z ubiegania się o przyjęcie na pozostałe kierunki (w przypadku, gdy kandydat zdaje na kilka kierunków studiów jednocześnie). Nie dotyczy sytuacji, kiedy kandydat złożył wcześniej rezygnację z kierunku studiów, lub nie złożył dokumentów w terminie.

 

Zgodnie z zasadami rekrutacji:

Jeżeli więcej niż jeden kandydat uzyska najmniejszą liczbę punktów kwalifikujących do przyjęcia na dany kierunek, a przyjęcie wszystkich takich kandydatów spowodowałoby przekroczenie limitu miejsc, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo przyjęcia mniejszej niż limit, liczby osób.

 

 

Przejdź na początek