Witamy na stronie internetowej poświęconej wynikom rekrutacji w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

 

Terminy kolejnych list: 22.09.2017r., 26.09.2017r., 27.09.2017r., 28.09.2017r., 29.09.2017r.

 

 

Nazwa kierunku

Próg

punktowy

Listy do pobrania

Termin składania dokumentów

przez osoby znajdujące się

na liście zakwalifikowanych

Termin

kolejnej listy

Uwagi
studia pierwszego stopnia i jednolite, stacjonarne
  Lekarski

167

biologia

min. 80

23 i 25.09.2017r.

w godz. 7:30-15:30

 

26.09.2017r.

po godz. 14:00

 
  Lekarsko-Dentystyczny

162

biologia

min. 75

 
  Farmacja

127

 
 Analityka Medyczna

75

23 i 25.09.2017r.

w godz. 7:30-15:30

26.09.2017r.

po godz. 14:00

 

 

Analityka Med.

26.09.2017r.

po godz. 14:00

 

Analityka Medyczna

dodatkowa rekrutacja

75  
 Dietetyka 84  
 Elektroradiologia 76  
 Fizjoterapia 106  
 Kosmetologia

66

 

 Logopedia z Fonoaudiologią

70  
 Pielęgniarstwo 70  
 Położnictwo 30  

Położnictwo

dodatkowa rekrutacja

76  
 Ratownictwo Medyczne 62  
 Techniki Dentystyczne 114  
 Zdrowie Publiczne 30  

Zdrowie Publiczne

dodatkowa rekrutacja

48  
 studia pierwszego stopnia i jednolite, niestacjonarne
 Lekarski

134

biologia

min. 70

Lek, Lek-dent do 25.09.2017r.

w godz. 7:30-15:30

(wyłącznie dni robocze)

 

(maks. do 26.09.2017r.

dostarczanie dowodu wpłaty

za I semestr.

nowy numer konta do wpłat

został wygenerowany w IRK

Lek, Lek-dent

26.09.2017r.

 

Farm, Fizjo, Kosm

26.09.2017r.

po godz. 14:00

 
 Lekarsko-Dentystyczny

140

biologia

min 70

 

 Farmacja

dodatkowa rekrutacja

 

  • lista niezakwalifikowanych
 

 Farmacja

86
  • lista niezakwalifikowanych
 

Fizjoterapia

dodatkowa rekrutacja

30  
 Analityka Medyczna 75
  • lista zakwalifikowanych
 

 Kosmetologia

dodatkowa rekrutacja

40

 

 

studia drugiego stopnia, stacjonarne
 Dietetyka 3.44

23 i 25.09.2017r.

w godz. 7:30-15:30

26.09.2017r.

po godz. 14:00

ogłoszenie

list rankingowych

 
 Elektroradiologia

3.00

 
 Fizjoterapia 3.62  
 Kosmetologia 8.00  
 Logopedia z Fonoaudiologią

3.87

 
 Pielęgniarstwo

3.75

 
 Położnictwo 3.82  
 Zdrowie Publiczne 3.00  
  studia drugiego stopnia, niestacjonarne

Dietetyka

dodatkowa rekrutacja

3.00

21-22.09.2017r.

w godz. 7:30-15:30

(wyłącznie dni robocze)

 

(maks. do 25.09.2017r.

dostarczanie dowodu wpłaty

za I semestr.

nowy numer konta do wpłat

został wygenerowany w IRK

26.09.2017r.

po godz. 14:00

ogłoszenie

pierwszych

list rankingowych

w dodatkowej

rekrutacji

 
 Elektroradiologia 3.00
  • lista zakwalifikowanych
  • lista niezakwalifikowanych
 

 Fizjoterapia

dodatkowa rekrutacja

3.00  
 Kosmetologia  
  • lista zakwalifikowanych
  • lista niezakwalifikowanych
 

 Pielęgniarstwo

dodatkowa rekrutacja

3.00  
 Zdrowie Publiczne 3.00  

 

INFORMACJE DLA OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA LIŚCIE ZAKWALIFIKOWANYCH

 

Ostateczne zakwalifikowanie odbywa się w oparciu o wymagane dokumenty złożone w terminach zawartych w tabeli zamieszczonej powyżej.

W tym terminie dokumenty składają wyłącznie osoby znajdujące się na aktualnej liście zakwalifikowanych.

Wymagane dokumenty: http://www.umb.edu.pl/zasady_rekrutacji/wymagane_dokumenty

 

Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem kandydata z listy zakwalifikowanych

 

Osoby wyróżnione pogrubioną czcionką złożyły wymagane dokumenty.

 

Wysokość opłat za pierwszy rok studiów niestacjonarnych: https://www.umb.edu.pl/rekrutacja_elektroniczna/oplaty_za_studia

 

INFORMACJE DLA OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA LIŚCIE NIEZAKWALIFIKOWANYCH

 

Osoby, które znajdują się na aktualnej liście niezakwalifikowanych są automatycznie brane pod uwagę w dalszych etapach rekrutacji. Nie należy składać podań lub odwołań.

 

Przedstawiona lista może ulec zmianie w przypadku niedostarczenia dokumentów przez osoby z listy zakwalifikowanych lub rezygnacji osób zakwalifikowanych.

Termin kolejnej listy został wskazany w tabeli.

Dokumenty składają tylko osoby znajdujące się na liście zakwalifikowanych!

 

Kandydaci zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami, gdyż zmiany na listach pojawić się mogą do 29 września 2017r., a w wyjątkowych sytuacjach po tym terminie - do ostatecznego zakończenia rekrutacji.


Informujemy, że prawo składania odwołań przysługuje po otrzymaniu pisemnej decyzji o nieprzyjęciu. Zgodnie z ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym - podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

 

Złożenie dokumentów na jeden kierunek studiów nie oznacza rezygnacji z ubiegania się o przyjęcie na pozostałe kierunki (w przypadku, gdy kandydat zdaje na kilka kierunków studiów jednocześnie). Nie dotyczy sytuacji, kiedy kandydat złożył wcześniej rezygnację z kierunku studiów, lub nie złożył dokumentów w terminie.

 

 

Zgodnie z zasadami rekrutacji:

Jeżeli więcej niż jeden kandydat uzyska najmniejszą liczbę punktów kwalifikujących do przyjęcia na dany kierunek, a przyjęcie wszystkich takich kandydatów spowodowałoby przekroczenie limitu miejsc, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo przyjęcia mniejszej niż limit, liczby osób.

 

Przejdź na początek